Go to content Go to menu
 


Shihan Osano's schools

 

 
Yagyu-Shingan ryû Heijutsu
 
(Genealogy)
1.     TAKENAGA Hayato
2.     KIKKAWA Ichirôemon
3.     ITO Kyuzaburô
4.     OYAMA Samon
5.     AIZAWA Chunoshin
6.     CHIBA Yoshisuke
7.     SATAKE Morinosuke
8.     KATô Gonzô
9.     HOSHI Teikichi yoshimori (the originator of shadow training way)
10.  TAKAHASHI Hikokichi masayuki
11.  SUZUKI Heikichi takemori   ------- other sect ---------┐
12.  SAIDA Moshichi yoshinori                 12. SUZUKI Sensaku takemori
13.  ABE Mutsuo tadanori                          13. SATô Kinbé kiyoaki
14. TAKEDA Gunko sanenori                    14. NISHIGôRI Takio akimori
15.  TôYAMA Kunio kuniyoshi
16.  OSANO Jun tadamori -----------------------------------┘
 
(Contents)
I.        OMOTE (7 article)  -  shadow style training
II.      CHUGOKU (7 article)  -  shadow style training
III.     OTOSHI (7 article)  -  shadow style training
IV.     KIRI (7 article)  -  shadow style training
V.      TOPPANASHI – TOKKAESHI (14 article)
VI.    TORIDE (7 article)
VII.   KOGUSOKU (7 article)
VIII. KOTEGAESHI (7 article)
IX.     KUGURITE (7 article)
X.      SPECIAL SKILL
      V – X is general jujutsu technique
 
(Characteristic of technique)
Yagyu-shinghen ryu heijutsu has fighting way like Chinese Kung Fu. This ryu can interval and circuit training. The punch of this ryu is called „Igaguri no hitotsuki (one punch of chestnut bur)”. The skilled peoples can knock down toward strong enemy with one punch.
 
 
Asayama-Ichiden ryû Jujutsu
 
(Genealogy)
1.    ASAYAMA Ichidensai (the originator)
2.    ASAYAMA Seiken
3.    MORINO Nyudô
4.    AKAYAMA Daizen
5.    ABE Kubojiro sadayoshi (the last name is Bushi or Bujutsuka name)
6.    ASAYAMA Daizen sadaichi
7.    AIZAWA Seizô naoyoshi
8.    AIZAWA Rikio and ASHIDATE Hiroshi
9.    SATO Yutaka (He is well in Miyagi pref.)
10.OSANO Jun
 
(Contents)
I.    OMOTE (6 article x 6 variety = 36 article)
II.   URATE (12 article)
III. CHIDORI (9 article)
IV. GOKUHI
V.   HIRYU
VI. MENKYO (Secret thrust and revival technique)
 
(Characteristic of technique)
Asayamaichiden ryu is very old Bujutsu. The original Asayamaichiden ryu had many kind of bujutsu, for example Jujutsu, Kenjutsu, Iai and Bo, etc. However, Senday Asayamaichiden ryu is the pure sect of jujutsu.
Asayamaichiden ryu jujutsu has very peculiar technique. Omote no kata has acrobatic ukemi, for example back turn and somersault. However is is easy to acquire.
The basic of all technique is „Inokamae”. This means: „The posture of consciousness”. The student of SATO Yutaka is only OSANO Jun.
 
 

 

Shibukawaichi ryû Jujutsu
 
(Genealogy)
1.    SHIBUKAWA Bangorô yoshimasa (1652 – 1704) 
The first generation of Shibukawa ryu jujutsu
2.    SHIBUKAWA Tomoemon tanechika (? – 1729)
3.    SHIBUKAWA Bangorô sukenori (1690 – 1763)
4.    SHIBUKAWA Bangorô tokifusa (1720 – 1797)
5.    MIYAZAKI Giemon mitsuyoshi (? – 1860)
The shihan of Nanbaippo ryu jujutsu, Shibukawa ryu jujutsu and Asayama ryu hojôjutsu
6.    SHUDô Kuranoshin mitsutoki (1814 – 1898)
The shihan of Asyama ryu bôjutsu. The first generation of Shibukawaichi ryu jujutsu.
 
<Shibukawaichi ryu>
2.    MIYATA Tomokichi Kunitsugu (1855 – 1922) -------------- other sect ----
3.    KOZUE Shigetaro kunitoki -----I                         3. KURUMAJI Kunimatsu masatsugu
4.    TANITA Juichi tsugutoki--------I                         4. UNE Shigemi tsuguaki
5.    TANITA Asao tokinobu                                      5. OSANO Jun tokifusa
6.    OSANO Jun nobutsune
 
(Contents)
I.    Jujutsu 231 articles
II.   Sanjaku-bô (Hanbô) 10 articles
III. Jitte 3 articles
IV.  Fundô (Chain) 3 articles
V.   Rokushaku-bô (Long staff) 10 articles
 
(The characteristic of technique)
The technique system of Shibukawaichi ryu jujutsu is very modern style. This ryu jujutsu is of one the last traditional (Koryu) jujutsu. It is organized by fixed attack method. This ryu have many kind of defense technique. It is very orthodox and variety. This ryu have many weapon: Bô, Hanbô, Jitte and Kusarigama.
 
 
Rikishin ryû Bujutsu
 
(Genealogy)
1.    KANBE Saga nyudô iemitsu
The shihan of Takenouchi ryu bujutsu. The first generation of Rikishin ryu.
2.    KANBE Hachirôzaemon fujimitsu
3.    ARAKAWA Hachihirô yoshimitsu
4.    KATAOKA Yohachirô ujimitsu
5.    KANBE Ippachi munemitsu
6.    SUGIYAMA Umenosuke katsumitsu
7.    ôE Yasuzaemon yoshimitsu
8.    ôE Wasaburô iemitsu
9.    DAICHO Kurô yukimitsu ------------- other sect --------------------------------------------------
He is Judô, Kendô, Iai Jutsu Hanshi of Dainihon-butuku-kai. He lived in Shizuoka pref. His body is very big, like a prowrestler. (1875 – 1964)
10.MIWA Katsujirô hiromitsu (Ken, Iai)
11.ICHIKAWA Hiroshi tômitsu                                       KAMATA Tadayoshi nobumitsu (Bô)
12.MIWA Katsujirô hiromitsu ----------------------------------------------------------------------------
13.OSANO Jun fujimitsu
(1 – 9 generation shihan was born in Okayama pref.)
 
(Contents)
I.      Bô 14 articles
II.    Ken (sword) 10 articles
III.  Iai 5 articles
 
(History and characteristic of technique)
The original Rikishin ryu have huge number of Kata. However DAICHO shihan converted from Kobudo to modern budo. So, his students is all modern budo practicer. Kobudo students is very few, and many Kata is gone. Rikishin ryu Kata is very beautiful and has refining technique.
 
 
Shintô Munen ryû Tachiiai
 
(Genealogy)
1.    FUKUI Hyoemon yoshihara
2.    TOGASAKI Kamatarô akiyoshi
3.    OKADA Jumatsu yositoshi
4.    OKADA Jumatsu toshisada
5.    SATô Manjirô shigekata – the first generation of Hachinohe feudal domain.
6.    NAKAZATO Kôkan
7.    MAEDA Toshimi
8.    KITAMURA Masu
He is Koryu bujutsu meijin* and menkyokaiden record holder. His menkyokaiden school is Hokushin ittô ryu kenjutsu, ôtsubo ryu bajutsu, Kawasaki ryu jujutsu, Anazawa ryu naginata, Shintô munen ryu tachiiai, Todaseiken ryu bôjututsu, Shijô ryu reishiki (samurai manners), Kagami ryu dakyu (japanese traditional cricket), Kôshuryu gungaku (the army strategy of old age), Mizoguchi ryu iai, Takanosu ryu hojô, Tushin ryu kenjutsu, Yagyu ryu bujutsu, Ittô ryu jujutsu.
* It’s a very prestigious title. In every year from 1937 organising the Meijin Championship. The player that wins four games out of seven first in the championship will become the new Meijin title holder. It’s meaning by word: „An excellent person”.
9.   KOSEGAWA Mitsuru - He is shihan of only Shintô munen ryu, all of the other ryu is lost.
10. OSANO Jun
 
(Contents)
12 articles (no name)
No. 1., No.2., No.3., .......... No.12. (Japanese: Ipponme, Nipponme, Sanbonme, Yonhonme, Gohonme, Ropponme, Nanahonme, Happonme, Kyuhonme, Jupponme, Juipponme, Junihonme.)
 
(The characteristic of technique)
Shintô munen ryu tachiiai is no sitting position. 12 Kata is all standing position. This ryu devote slanted cut method. Do not cross cut. This technique is very practical. We must be sure to training put on Montsuki kimono. This is shintô munen ryu regulation. Almost iai ryu is silent. However this iai motions take utterance (kiai).
 
  
Anazawa ryû Naginata
 
(Genealogy)
1.    ANAZAWA Jokin
2.    UMEDA Mokunojô
3.    KOISO Kumezaemon
4.    SAKUMA Asaemon
5.    SEGAWA Senri
6.    SEGAWA Yuhon
7.    TOZAWA Yaichizaemon
8.    TOZAWA Jizaemon
9.    UEMURA Sondayu
10. TOZAWA Motumo
11. MATSUZAKA Jirôzaemon
12. ÔNUMA Midori (woman)
13. IGARASHI Kinu (woman)
14. OSANO Jun
 
(Contents)
15 articles:
I.     Jôdan no koto
II.    Chudan no koto
III.   Gedan no koto
IV.   Hidari no koto
V.     Migi no koto
VI.    Ryoashi no koto
VII.   Koshiguruma no koto
VIII.  Momijigasane no koto
IX.     Hangasane no koto
X.      Hagyunokaeshi no koto
XI.     Kazamakuri no koto
XII.    Ôarashi no koto
XIII.    Koarashi no koto
XIV.    Shishinohagami no koto
XV.     Tsurugifurashi no koto
 
(History and characteristic of technique)
Anazawa ryu naginatas is one of the most popular naginata ryu in Edo period. Anazawa ryu naginata devote cross cut method. Slanted cut is only a few technique. The cross cut technique is very dynamic.
The second characteristic is running with short steps. It is Japanese traditional woman running way. She can’t run by long strides. Because samurai house woman put on kimono. The high of Igarashi sensei was very short. However she looks like very big, when use naginata. She is Sadô (tea ceremony) shihan too. She had many Sadô students, but naginata students is only Osano Jun.
 
 
Tentô ryû Bujutsu
 
(Genealogy)
1.     SAITO Denkibô
2.     SAITO Hôgen
3.     SAITO Ushinosuke
4.     HINATSU Kizaemon shigetaka
5.     KAKO Rihe
6.     MURAKAMI Gonzaemon
7.     HINATSU Yasuke takatada
8.     SHIMOGAWARA Shinnai kuninaga
9.     SHIMOGAWARA Shinnai kazukuni
10. SHIMOGAWARA Shinnai kazuoki
11. SHIMOGAWARA Benzô kazuyuki
12. SHIMOGAWARA Tadaroku kazuhiro
13. SHIMOGAWARA Kiyo ikkaku
14. MITUMURA Akinori
15. MITUMURA Chiyo (woman)
16. NISHIGAKI Kin (woman)
17. ABE Toyoko (woman)
18. OSANO Jun (the last student of ABE)
(14 – 17 is Dainihon-butuku-kai shihan)
 
(Contents)
I.     Tachi (sword) 48 articles
II.    Nitô (double short sword) 16 articles
III.  Tantô (mini sword) 5 articles
IV.  Kodachi (short sword) 3 articles
V.   Jô (long stick) 10 articles
VI.  Kusarigama (chain-sickle) 8 articles
 
(History and characteristic of technique)
Tentô ryu main bujutsu is naginata. Nowadays, Tentô ryu naginata practicer is a large number of people. Because the modern naginata school is Tentô ryu. But my (OSANO) naginata ryu is Anazawa ryu. It’s enough for me. So, I study other weapons technique of Tentô ryu.
The characteristc of technique is walking way. It use cross legs, the hit way is soft and speedy. It is the secret principles.
 
 
Heihô Niten Ichi ryû & Shinmen Nitô ryû Kenjutsu
 
(Genealogy)
Niten ichi ryu                                                                                   Shinmen nitô ryu
1.     MIYAMOTO Musashi genshin ------------------------------------------------
2.     TERAO Kumanosuke noboyuki                                                          .
3.     SHINMEN Bensuke noobumori                                                          .
4.     MURAKAMI Heinai masao                                                                 .
5.     MURAKAMI Hachirôemon masayuki                                                   .
6.     NODA Saburôbe tanekatsu                                                                .
7.     ÔTSUKA Shohachi akihiro                                                           unknown
8.     ÔTSUKA Matasuke tsunekiyo                                                             .
9.     NONOMURA Hironosuke nagamasa                                                   .
10. IZUNO  Junai                                                                                     .
11. NODA Saburôhachi tanehisha                                                            .
12. NODA Tatsusaburô tanesuke                                                              .
13. KANO Gunji                                                                                        .
14. TSURUTA Mitsuo                                                                     IGARASHI Kazutaka nitôsai
15. MATSUNAGA Noboyuki                                                                         .
16. ARAZEKI Tomisaburô nitôsai -------------------------------------------------
17. OSANO Jun nitensai
 
(Contents)
I.      Niten Ichi Ryu – Goho no kata (5 articles)
II.    Shinmen nitô ryu – 23 articles
 
(History and characteristic of technique)

Miyamoto Musashi is one of the most famous bujutsuka. This two ryu use double swords. Niten ichi ryu kata is very slowly. The important idea of this ryu is winning with „Ki” (mental and spirit power). It is the secret principles. Shinmen nitô ryu kata is very speedy. The important idea of this school is winning with the magic technique.

 

Keishi ryû Iaijutsu

This is not a traditional ryû-ha (school), but was created 130 years ago from different masters of iaijutsu schools to teach policemen in the way of the sword. Techniques of Keishi ryû are similar to the techniques of Shinto munen ryû and therefore it is easier to learn for ISBA-members who already study Shinto munen ryû iaijutsu. All kata are standing techniques (tachiai).

 Schools which from created:

  1. Asayama ichiden ryû
  2. Kyoshin meichi ryû
  3. Shinto munen ryû
  4. Tatsumi ryû
  5. Tamiya ryû

 

Ryûgô ryû Iaijutsu

The kata of Ryûgô ryû are all sitting techniques (Seiza-waza). In Ryûgô ryu iaijutsu, there are jumping style techniques and the sword lead back technique (nôtô) is unique.

 

Araki ryû Iaijutsu

This school contents difficult techniques which are performed powerful.